Veel gestelde vragen

 • Hoe lang gaat de zwembadfolie mee in een bouwkundig bad?

  Praktijk leert dat er zwembaden zijn welke na 7 jaar reeds van een nieuwe folie worden voorzien vanwege optische verkleuring of vervuiling, maar ook zijn er baden bekend welke na 20 jaar nog met dezelfde folie in gebruik zijn. De levensduur kan afhankelijk zijn van het merk, type, dikte, kleur, maar ook van de omstandigheden, waterbehandeling, etc.

 • Hoe is een zwembad veilig te maken voor kleine kinderen?

  Er zijn verschillende artikelen in de handel die bijvoorbeeld signalen afgeven, of bewegingsdetectoren. Nadeel is dat met deze artikelen altijd iets kan gebeuren waardoor ze geen veiligheid meer bieden. De meest veilige en betrouwbare oplossing blijft een omheining met een poort die op slot kan.

 • Hoe kan het chloorgehalte van het water bepaald worden als een UV-sterilisator is geïnstalleerd?

  Een UV-sterilisator kan het gebruik van chloor met 80% terugbrengen. Het chloor is dan niet meer hinderlijk aanwezig, geeft geen reuk af en irriteert niet. De ervaring leert hoeveel chloor noodzakelijk is, starten met een vrij chloorgehalte van 1 mg/liter. Het is zaak op te letten hoe het water reageert, als het helder blijft is het goed. Bij hoge zomerse temperaturen en bijvoorbeeld bij onweer is een hoger chloorgehalte aan te bevelen. De pH waarde dient daarbij stabiel en correct te zijn. Chloor en pH-waarden zijn met een eenvoudige testset te meten.

 • Hoe moet de bodem geïsoleerd worden bij een zwembad met een stalen wand constructie?

  Het is aan te raden eerst een betonnen plaat te storten met eventueel daaronder isolatie (polystyreen) en plastic afdekking. Vervolgens ong. 15 cm beton storten met wapeningsnetje. Op deze vloer wordt een scheidingsvlies aangebracht die het zwembadfolie beschermt tegen rot. Zo ontstaat een stevige fundering met de garantie dat het bad niet zal verzakken. Hierna wordt het bad geplaatst.

 • Zijn er andere mogelijkheden dan tegels om een betonnen zwembad op te knappen?

  De eerste mogelijkheid  is om uw zwembad uit te voeren als foliebad. Een zwembadfolie wordt dan in het bad aangebracht,  de inbouwdelen welke voorhanden zijn ook afdoende zijn voor een juiste circulatie. Is de verdere installatie in order? Is de capaciteit van bijvoorbeeld de filterinstallatie voldoende voor een goed resultaat, helder water en een zo min mogelijk chemie verbruik? Alles belangrijke zaken welke enkel ter plekke beoordeeld kunnen worden.

 • Bestaat er een goede randafwerking voor mijn ronde bouwkundige zwembad, waarvan de muur ongeveer 35 cm breed is en voor een deel boven de grond uitkomt?

  Navraag leert, dat er randtegels geleverd kunnen worden in de gewenste maatvoering. Wel is er natuurlijk nog de vraag of er een mal is voor uw radius, maar de mogelijkheid een mal op maat te maken is zeker aanwezig.

 • Het zwembadwater is troebel, de wanden zijn glad, er hangt een chloorlucht en de gebruikers van het bad hebben regelmatig pijn aan de ogen.

  Een te grote belasting en daardoor een teveel aan gebonden chloor zal waarschijnlijk de oorzaak zijn. Meet en corrigeer als eerst de pH waarde (streefwaarde 7,2). U kunt shockchlorering toepassen, zorg voor een vrij chloorgehalte van bijvoorbeeld 5mg per liter. Als er teveel gebonden chloor is kunt u de filter ongeveer 10 minuten terugspoelen en vervolgens naspoelen en het waterpeil aanvullen met vers leidingwater. U kunt vloktablet(ten) in de skimmer leggen en filteren tot de troebelheid is opgelost.

 • Er bevinden zich zwevende deeltjes in het zwembadwater.

  Zwevende deeltjes worden mogelijk niet afgevangen door de filter. De filterfijnheid moet verbeterd worden. Gebruik bijvoorbeeld vlokmiddel, één of meerdere vloktabletten in de skimmermand zal ervoor zorgen dat de fijne deeltjes op het filterbed gevangen worden. Let wel op, de filter zal sneller vervuilen dan normaal, op tijd terug- en naspoelen.

 • Het water in mijn zwembad schuimt.

  U heeft waarschijnlijk teveel anti-alg danwel reinigingsproducten gebruikt. U kunt het zwembad gedeeltelijk leegpompen en vervolgens bijvullen met vers water. Hierdoor zakt de schuimconcentratie.

 • Ik heb een zwembad met een zandfilter. Omdat het zwemseizoen afgelopen is gebruik ik geen filter meer en ook geen chemicaliën. Het zwembad wordt groen van de alg, is dit normaal?

  Elk zwembad dient winterklaar gemaakt te worden. Dit bestaat ondermeer uit het terugbrengen van het waterniveau, leidingen aftappen etc., maar ook uit het toedienen van een overwinteringsvloeistof welke er voor zorgt dat het bad in het voorjaar weer eenvoudig te reinigen is.

 • Ik heb een tweedehands opzetbad op de kop getikt. Waar moet ik op letten bij het gedeeltelijk ingraven van dit bad?

  Daar vraagt u ons wat! Als we kort door de bocht gaan, zouden we antwoorden: "U dient op te letten dat het bad niet instort....". U begrijpt dat wij u geen antwoord kunnen geven. We kunnen niet oordelen over welk product het gaat, in welke staat het zich bevindt enz. Wat u kan doen is ons uitnodigen om ter plaatse advies uit te brengen.

 • Het zwembadwater is bruin.

  Bruin water kan veroorzaakt worden door ijzeroxide, maar bruine alg kan ook de oorzaak zijn. In het geval van ijzeroxide zult u het bad indien mogelijk leeg moeten pompen, vervolgens het bad schoonmaken en vullen met leidingwater (drinkwaterkwaliteit). In geval van bruine alg kunt u hetzelfde doen als bij groen water veroorzaakt door alg. Om dit te verhelpen kunt u ten eerst de pH waarde controleren en eventueel bijstellen. U kunt shockchlorering toepassen (de pomp continue laten draaien en eventueel ook de jetstream). U kunt de filter enkele keren terugspoelen. Het bad afdekken wanneer het niet in gebruik is kan algvorming voorkomen.

 • Het water van mijn zwembad is groen en de bodem en wanden zijn glad.

  Verschillende oorzaken zijn mogelijk. Het groene water kan veroorzaakt worden door algen en een teveel aan lichtinval. Ook een slechte desinfectie of een teveel aan cyanuurzuur kunnen dit probleem veroorzaken. Om dit te verhelpen kunt u ten eerst de pH waarde controleren en eventueel bijstellen. U kunt shockchlorering toepassen (de pomp continue laten draaien en eventueel ook de jetstream). U kunt de filter enkele keren terugspoelen. Het bad afdekken wanneer het niet in gebruik is kan algvorming voorkomen. Indien het cyanuurzuurgehalte te hoog is kunt u eventueel het water verversen.

 • Ik zoek een zwembad met pompinstallatie voor de nodige stroming. Kan ik dan mijn zwembad gebruiken om te trainen?

  Een zwembad uitgevoerd met een jetstream tegenstroom apparaat mag als zwemtrainer gezien worden.

 • Ik heb een polyester zwembad gekocht. Is het noodzakelijk om als fundering een betonnen plaat te storten?

  Een betonplaat is een must! Zeker, degelijk, makkelijk werken, geen verzakking, minder kans op grondwater problemen (u kunt een bodemdrain plaatsen), kortom, een goed gebouwd zwembad is voorzien van een betonplaat. De dikte van de plaat is afhankelijk van de bodemgesteldheid ter plaatse.

 • Ik overweeg de aanschaf van een opzetbad van 150 cm hoog en 420 cm doorsnede, maar ik heb er een aantal vragen bij. Wat is de minimum diepte waarin een dergelijk zwembad moet worden ingegraven? Hoe groot moet de doorsnede van de kuil zijn waarin zo'n zwembad wordt geplaatst? Kan een opzetbad geplaatst worden op een betontegel vloer die rust op een gestabiliseerd zandbed van 20 cm dikte?

  Wanneer we uitgaan van een Pomaz Pool in de genoemde maatvoering, minimaal de helft van het bad ingegraven dient te worden (ronde baden kunnen wel geheel bovengronds geplaatst worden). U moet er voor zorgen dat u het bad rondom kunt aanvullen met gestabiliseerd zand voor het deel wat de grond in gaat. Deze stabilisatie rondom dient minimaal 20 cm dikt te zijn. Een betontegel vloer kan, echter zullen de voegen van de tegels door de zwembadfolie zichtbaar blijven. Dit is geen fraai gezicht! Altijd wordt geadviseerd een betonplaat te storten en de dikte daarvan af te stemmen op het grondpakket (ca. 10 a 20 cm, liefst met een betonnet als wapening).

 • De noppen van het afdekzijl laten al na 2 jaar los, is dit normaal?

  Afhankelijk van de kwaliteit en de omstandigheden gaat een noppenfolie ongeveer 2 seizoenen mee. Schuimdekens zijn duurder, maar hebben een langere levensduur (ong. 6 jaar).

 • Kan boven op een betonnen zwembad een rand gemetseld worden om het zwembad te vergroten?

  Belangrijk is dat de vergroting van het zwembad waterdicht is. Dit zal met een gemetselde muur niet lukken, wel met gestort beton van minimaal 300 mm dikte, echter de overgang tussen oud en nieuw beton kan problemen geven. Daarom is het aan te bevelen het bad te bekleden met zwembadfolie. Bijkomend voordeel, u heeft dan een bad als nieuw dat echt een zwembad genoemd mag worden.

 • Wat zijn de gevolgen van een te hoog chloorgehalte in het water en wat moet eraan gedaan worden?

  Zolang er geen zichtbare sporen of verkleuringen in het bad te zien zijn is er geen sprake van schade. Het chloorgehalte kan omlaag gebracht worden door water te verversen, ook zal gedurende de tijd het chloor uitgassen.

 • Moet er direct met waterbehandeling begonnen worden als een zwembad klaar is?

  Het is uitermate belangrijk om direct met de waterbehandeling te beginnen. Het zwembad eerst schoonmaken en daarna met een testset de alkaliteit en pH waarde van het vulwater meten, dit eventueel corrigeren en daarna het chloor op peil brengen.

 • Het water in mijn zwembad is helder, maar er liggen melkachtige vlekken op de bodem. Ze zijn met de voeten te verwijderen, maar komen terug als er niet gezwommen wordt. Hoe ontstaan zulke vlekken en hoe moeten ze verwijderd worden?

  Waarschijnlijk zijn het vuildeeltjes die te fijn voor het filter om af te vangen. Door bijvoorbeeld vloktabletten te gebruiken worden deze deeltjes gebonden, zodat ze wel door het filter worden afgevangen.

 • Is het mogelijk om een pomaz pool te gebruiken als vijver voor koi-vissen? De kleur blauw is namelijk uitstekend om de kleuren van de karpers volledig tot hun recht te laten komen.

  Of de vissen blijven leven in een pomaz pool weten we niet zeker… Je ziet vaak op beurzen en showrooms dat de vissen in de zwembaden worden gepresenteerd, maar of het nadelen op de levensverwachting zal hebben is bij ons niet bekend. Mocht u dit type bad gaan gebruiken, dan raden wij een betonnen ondergrond aan om problemen te voorkomen.

 • Hoe kan kalkaanslag op de zwembadwanden en bodem van een polyester monobloc bad verwijderd worden zonder het bad leeg te laten lopen?

  Kalkaanslag ontstaat door hard water. Het water dient dus getest te worden op alkaliteit en pH. Als het water erg hard is, dan is het aan te raden een waterontharder te gebruiken. De pH eventueel terugbrengen naar 7,0 en daarbij een chloorgranulaat 60 als shockdosering gebruiken. Is uw water in balans, zal de aanslag onder water verdwijnen. Is uw rand nog van aanslag voorzien, dan kunt u vragen om de kalkverwijderende randreiniger.

 • Is het veel moeilijker of duurder om een zwembad te bouwen waar het water gelijk loopt met de vloer rond het zwembad?

  Het is duurder, maar ook vele malen mooier als we over een overloopbad spreken….. Wat het duurder maakt is voornamelijk het feit dat er extra buffertanks worden voorzien waar het water via natuurlijke weg in kan overlopen. Een iets ingewikkelder en ruimer filtersysteem dus, maar niet onoverkomenlijk.

 • Als zonnepanelen worden aangelegd voor het verwarmen van mijn zwembad, is het dan noodzakelijk dat er een ontluchting gemonteerd wordt?

  Ontluchting kan noodzakelijk zijn. Dit hangt onder andere af van het systeem waarvoor gekozen wordt, de kwaliteit van de collectoren en de wijze van montage. Een ontluchter is gelijk een beluchter. Dat wil zeggen dat de lucht de panelen kan verlaten zodra de installatie wordt opgestart, maar het wordt gelijktijdig ook mogelijk gemaakt dat de collectoren weer leeg kunnen lopen zodra de installatie wordt uitgeschakeld. Dit om oververhitting en dergelijke te voorkomen.

 • Het zwembadwater is troebel en er is kalkafzetting in het zwembad.

  Dit probleem kan veroorzaakt worden doordat de kalk loslaat uit het water. Het water is uit balans. U kunt dit verhelpen door de pH waarde, de temperatuur, de hardheid en alkaliteit van het water te meten en eventueel te corrigeren.

 • De metalen delen in mijn zwembad vertonen corrosieplekken.

  Waarschijnlijk wordt corrosie veroorzaakt door een te lage pH-waarde en teveel koper in het zwembadwater. U zult de pH waarde moeten meten en corrigeren, shockchlorering moeten toepassen en vloktabletten in de skimmermand moeten leggen.

 • Het water in het bad is melkachtig en troebel, de wanden voelen ruw aan. Ik heb shockchlorering toegepast, maar helaas zonder resultaat.

  Uitval van kalkdeeltjes door een te hoge pH waarde kunnen een mogelijke oorzaak zijn. U kunt de pH waarde meten en corrigeren, vloktabletten in de skimmermand leggen en vervolgens continue filteren.

 • Het zwembadwater is bruin tot zwartbruin en troebel.

  Ijzer in het water zal de vermoedelijke boosdoener zijn. Heeft u misschien bronwater gebruikt? U moet de pH waarde meten en corrigeren, shockchlorering toepassen, vloktabletten in de skimmermand leggen en vervolgens continue filteren.

 • Het water in mijn zwembad is groen, maar wel helder.

  Dit kan veroorzaakt worden door ijzer- of koperoxide in het water. U zult de pH waarde moeten meten en corrigeren, shockchlorering toepassen, vloktabletten in de skimmermand leggen en vervolgens continue filteren.

 • Wat kost een zwembad?

  Het is nogal complex om zomaar te kunnen zeggen wat de prijs zal zijn. Veel is bijvoorbeeld afhankelijk van ligging, bouwplaats, bodemgesteldheid, bereikbaarheid, etc. Wij kunnen u daar goed over informeren.

 • De pH waarde van het zwembadwater is instabiel.

  Een instabiele pH waard komt doordat de alkaliteit niet in orde is. Meet de alkaliteit en stel die door middel van alk+ of alk- met beetjes bij. Probeer dit NIET in één keer te doen, rustig veranderen is in dit geval geboden.

 • Het water in mijn zwembad is troebel en melkachtig.

  Een teveel aan vlokmiddel in het bad of een aluminium product in het water kunnen melkachtig troebel water veroorzaken. U kunt de pH waarde controleren en eventueel corrigeren. De troebelheid kan verdwijnen door de pomp en de filterinstallatie continue te laten draaien, maar u kunt ook de hele installatie stopzetten, het vlokmiddel laten bezinken en het vervolgens opzuigen.

 • Ik vind zwarte algen in mijn zwembad, wat zou de oorzaak kunnen zijn en wat is een eventuele oplossing?

  Groene algen, bruine algen en zwarte algen, allen kunnen ze voorkomen in combinatie met zwemwater. Het ligt er maar aan waar de slijmerige massa een verbinding mee aangaat en waar het zich afzet. Algen dienen voorkomen te worden door een juiste waterbehandeling, waarbij een pH waarde stabiel dient te zijn en voldoende vrij chloor in het water aanwezig moet zijn. Algen ontstaan enkel door nalatigheid in deze zaken. Indien er toch algenvorming ontstaat, kan er een chloorshock toegepast worden. Een andere mogelijkheid is het toedienen van een daarvoor bestemde anti-alg, verkrijgbaar bij de betere zwembadspecialist.

 

De Spa voor ultieme ontspanning bij u thuis.

De laagte prijs garantie in Nederland, kijk op onze site voor de actuele prijs!

Lees meer

Zwembad verwarmen zonder aardgas

Zwemmen is plezieriger bij een aangename watertemperatuur, daar is iedereen het over eens. Door uw buitenbad te verwarmen verle...

Lees meer
Meer nieuws
 • Spa-baden

  Ontspannen in uw eigen luxe Spa

  De scherpste prijs van Nederland.

  Lees meer
 • AURA overkappingen

  AURA overkappingen

  De perfecte overkapping voor over uw zwembad.

  Lees meer
 • Zwembaden

  Zwembaden

  Gillet zwembaden is de zwembadbouwer van Noord Nederland, alle informatie over zwembadaanleg, zwembadbouw, sauna's, infrarood cabines, whirlpools, stoomdouches en diverse accessoires.

  Lees meer

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.